האם טוב לספר על חטאיו לרבים

חזרה לעמוד ראשי

ע"י: הרב גרשון שחור