מצגות

הרב דניאל - פרשת בשלח
מצגת תשע"ד
מצגת גיבוש תשעד
בדיקה
מצגת תשע"ג
הכנסת ספר תורה לישיבת השלוחה, לציון עשור פעילות
מצגת תשע"א
מצגת תש"ע