עין איה | שבת דף פ"ט סעיף ק"ל - קל"א

חזרה לעמוד ראשי

ע"י: הרב אמיר שרון