אקמול בשבת 2

חזרה לעמוד ראשי

ע"י: הרב גרשון שחור