הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

חזרה לעמוד ראשי

ע"י: הרב גרשון שחור